Informace o OČR - NOVÝ VÝKAZ PÉČE KE STAŽENÍ

Nový výkaz péče od 25.5.2020 - ZDE

Předali jste kompletně vyplněné podklady pro výplatu ošetřovného svému zaměstnavateli před více než 30 dny a peníze stále nemáte?

https://www.mpsv.cz/osetrovne
____________________________________________________________________________

Nárok na ošetřovné při péči o dítě do 13 let z důvodu uzavření dětského výchovného zařízení uplatňuje zaměstnanec tiskopisem Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy), který mu vydá ve 2 vyhotoveních výchovné zařízení (škola), které dítě navštěvuje.
Druhé vyhotovení tiskopisu je pro případ, že se rodiče při péči střídají; jinak postačuje jedno vyhotovení.STAČÍ POŽÁDAT ELEKTRONICKY NA EMAIL: zskacov@zskacov.cz nebo zednickova@zskacov.cz

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření výchovného zařízení (školy) pro ZŠ a MŠ Kácov je ke stažení na adrese: ŽÁDOST OČR KE STAŽENÍ - ZDE

Dále je třeba vždy po skončení kalendářního měsíce předat zaměstnavateli tiskopis „Výkaz péče o dítě z důvodu uzavření výchovného zařízení“. V tomto tiskopisu vyplní dny, ve které pečoval o dítě. Nově je totiž možné, aby se pečující na ošetřovném střídali. Musí být tedy jasné, kdy byli doma s dětmi nebo hendikepovaným a kdy chodili do práce. Za tyto dny pak dostane namísto ošetřovného mzdu nebo plat. Tento výkaz předává pečující také svému zaměstnavateli. Výkaz je nutné vyplňovat každý měsíc.
Tiskopis: VÝKAZ PÉČE O DÍTĚ.... KE STAŽENÍ - ZDE

Vysvětlení k tiskopisu:


Část A - začátek OČR od 16.3.2020 a ukončení OČR (neurčito) vyplní ekonomický úsek ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora, 2. stupeň, pí Zedníčková, tel.: 327 324 737 – tiskopis si můžete stáhnout, vytisknout a předvyplnit. Elektronicky na email: zednickova@zskacov.cz odeslat, my potvrdíme razítkem a zpět elektronicky na Vaši adresu odešleme. Pokud nemůžete elektronicky, stačí se telefonicky domluvit 327 324 737.

Část B - zaměstnanec doplní část B tiskopisu a předá ho neprodleně svému zaměstnavateli, který pak podklady pro výplatu dávky předá dále příslušné OSSZ. Dávku vyplácí OSSZ (příslušná podle sídla zaměstnavatele či jeho účtárny), a to nejpozději do 1 měsíce následujícího po dni, v němž jí byly doručeny řádně vyplněné podklady.

Část C – vyplní zaměstnavatel zaměstnance

Zedníčková Blanka
Tel.: 327 324 737

Veškeré informace naleznete na stránkách České správy sociálního zabezpečení na tomto odkazu: https://www.cssz.cz/web/cz/-/karantena-a-osetrovne-informace-pro-rodice-a-skolska-obdobna-zarizeni-

Vloženo: 28.05.2020 | Zobrazeno: 549x | Autor: Zedníčková

 
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2020
Webdesign & Development: FUTURE   
π