Personální obsazení ZŠ a MŠ Kácov

vedení organizace

Mgr. František Procházka ředitel školy
učitel II. stupně
asociace ASŠK, dopravní výchova

ekonomický úsek

Blanka Zedníčková, DiS. ekonomka školy
učitelka II. stupně

pedagogický sbor ZŠ

Petra Martináková učitelka I. stupně - 4. třída
Mgr. Dana Försterová učitelka I. stupně - 2. třída
Mgr. Hana Volfová učitelka I. stupně - 5. třída
Mgr. Alena Šimková učitelka I. stupně - 1. třída
Mgr. Marie Grafnetterová učitelka I. stupně - 3. třída
Jan Kolář učitel II. stupně
třídní učitel 6. třídy
Mgr. Jana Blažejovská učitelka II. stupně
třídní učitelka 7. třídy
Mgr. Jana Keltnerová učitelka II. stupně
třídní učitelka 8. třídy
výchovná poradkyně
protidrogový koordinátor
Mgr. Ondřej Kolařík učitel II. stupně
třídní učitel 9. třídy
Mgr. Marie Tomanová učitelka II. stupně
Mgr. Petra Viktorová učitelka II. stupně
Anna Janatová vychovatelka ŠD
Blanka Brhlíková asistentka PP, vychovatelka ŠD
Marcela Střihavková, DiS. asistentka PP, 2.V/1 školní asistent - personální podpora ŠD/ŠK-dle projektu výzvy č.:02_18_063; registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014032

pedagogický sbor MŠ

Zdena Tichá vedoucí učitelka MŠ
Alena Chybová učitelka MŠ
Miloslava Pudilová I/1.1 školní asistent - dle projektu výzvy č.: 02_16_022; registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0//0.0/16_022/0005124

správní zaměstnanci ZŠ, MŠ, ŠJ

Jan Kolář školník ZŠ, MŠ, ŠJ
Miloslava Týcová sekce úklidu ZŠ - II. stupeň
Miroslava Pivoňková sekce úklidu ZŠ - I. stupeň
Ludmila Zemanová sekce úklidu v MŠ
Miroslav Týce topič II. stupně ZŠ, MŠ, ŠJ
Monika Kadeřábková vedoucí ŠJ
Zuzana Pospíšilová vedoucí kuchařka ŠJ
Lenka Střihavková kuchařka ŠJ
provozní zaměstnanec ŠJ
Miroslava Vránová 91123 Pomocný pracovník obchodního provozu - ÚP Kutná Hora - VPP
 
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2020
Webdesign & Development: FUTURE   
π