Zveřejnění výsledků přijímacího řízení

Ve čtvrtek 31. 05. 2018 budou dle harmonogramu zveřejněny výsledky přijímacího řízení do MŠ. Rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí o přijetí), se oznamují zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně přístupném místě, t.j. ve vývěsce před 2. stupněm ZŠ a na dveřích do MŠ, a to po dobu 15 dnů. Výsledky budou zveřejněny i na internetových stránkách školy. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si zákonní zástupci dítěte mohou vyzvednout od 31. 05. 2018 do 04. 06. 2018 v ředitelně školy. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou do vlastních rukou dne 05. 06. 2018.
Vloženo: 29.05.2018 | Zobrazeno: 344x | Autor: Procházka

 
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2019
webmaster: FUTURE  
π