Práce žáků - projekty

* * * Školní rok 2013/2014 * * *

Tým naší školy, 8 členů z 8. a 9. třídy: Marek Bednář, Luboš Martinák, Lucie Bezačinská, Kamila Chejnová, Petra Vetešníková, Eliška Štíchová, Nikola Novotná a Josef Rybářík pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Keltnerové, ve spolupráci se společností Posázaví o.p.s. a Městského muzeua Týnece nad Sázavou, se účastní v rámci projektu "Po cestách a hradech doby Karla IV." výtvarné a literární soutěže "STRÁŽCI PAMÁTEK". Soutěž je pojata jako půlroční práce (leden - květen 2014) 8členného týmu a je rozdělena do 3. fází. Postupně budeme přidávat další informace.

* * * Školní rok 2012/2013 * * *

Žáci 9. třídy zpracovali svoje závěrečné vystoupení školní akademie (7. 6. 2013), pořádané právě při příležitosti "Loučení se základní školou".

* * * Školní rok 2011/2012 * * *

Žáci 9. třídy zpracovali svoji prezentaci na závěrečné vystoupení školní akademie (15. 6. 2012), pořádané právě při příležitosti "Loučení se základní školou".

Projekt - ukázka toho, jak se učivo přírodovědy může stát přirozeným jádrem, kolem kterého se koncentruje učivo dalších předmětů.

* * * Školní rok 2010/2011 * * *

Žáci 9. třídy zpracovali svoji prezentaci na závěrečné vystoupení školní akademie, pořádané právě při příležitosti "Loučení se základní školou".

* * * Školní rok 2009/2010 * * *

Žáci 9. třídy zpracovali svoji prezentaci na závěrečné vystoupení školní akademie, pořádané právě při příležitosti "Loučení se základní školou".

* * * Školní rok 2008/2009 * * *

ŽÁCI ZŠ KÁCOV NA NAUČNÉ STEZCE RYTÍŘE KRYŠTOFA ŠICE

Fotogalerie prací žáků 2. stupně při hodinách VV:

* * * Školní rok 2007/2008 * * *

Žáci 8. třídy zpracovávali v programu MS Word projekt "První pomoc" a "Civilizační choroby". Úzce spolu spolupracovaly tyto vyučovací předměty: informatika a rodinná výchova. Celkem se sešlo 15 prací. Podívejte se na 2 z nich, ostatní jsou k dispozici na CD v učebně informatiky:

* * * Školní rok 2006/2007 * * *

Žáci 9. třídy zpracovávali v programu MS PowerPoint prezentace. Mohli si vybrat z 5 zadaných témat a vytvořit 3 - 4 členné týmy. Tři skupiny, budou své práce dne 23. 5. 2007 prezentovat před porotou hlavního sponzora Lesy ČR, s. p. (viz odkaz sponzoři).

II. ročník počítačové soutěže v PowerPointu, který vyhlásilo středisko volného času, vzdělávání a služeb Labyrint - Kladno, libovolnou, zábavnou a netradiční formou zpracovat téma, viz níže. Podívejte se, jak se tohoto úkolu zhostily 2 žákyně 9. ročníku - Petra Peroutková a Markéta Jirků:


Motto projektu:

"Člověk by se měl chovat tak, jak si myslí, že by se měli chovat všichni"

Václav Havel

8. třída v kombinaci předmětů rodinná výchova a informatika pracovala na projektu ANTIKONCEPCE - v programu MS Word. Všechny práce jsou uložené v učebně informatiky, na web jsme zveřejnili práci Nikoly Blehové:

 
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2019
Webdesign & Development: FUTURE   
π