NABÍDKA PRO RODIČE

Přijmeme pro nastávající školní rok nové žáčky do 1. ročníku, ale i do dalších ročníků
základní školy.(nové žáky jsme připraveni přijmout už dnes)Naše škola se skládá ze dvou budov ? I. a II. stupně, které mezi sebou úzce spolupracují.
Vedle budovy II. stupně je nově otevřena přístavba s mateřskou školou a se školní jídelnou.Doba vyučování je přizpůsobena dojíždějícím žákům:

I. stupeň 7:40 ? 11:15, odpolední vyučování do 14:00 hodin

II. stupeň 7:35 ? 12:50, odpolední vyučování do 14:20 hodin

Nabízíme:Příjemné (rodinné) prostředí

Návaznost programů základní školy a mateřské školy

Školní družina: denně od 6:30 ? do 7:40, odpoledne od 11:15 ? 15:00 hodin, později dle domluvy

Aprobované a vyškolené učitele jednotlivých předmětů

Motivace hrou na I. stupni ZŠ

Volitelné předměty dle zájmu žáků na II. stupni

Kvalitní výuku zaměřenou na osobnostní rozvoj dítěte

Klidné prostředí ve třídě s nižším počtem žáků

Projektové vyučování, uplatňování nových trendů ve výuce

Individuální přístup k žákům, možnost doučování

Integrace žáků s SPU a reedukace

Možnost využití internetu a učebny výpočetní techniky ? tvořivá informatika

Protidrogový koordinátor, výchovný poradce ? pomoc v zátěžových situacích a při výběru dalšího studia

Výuka i odpočinek v oplocené zahradě areálu

Žáci pracují ve školním parlamentu a řeší připomínky ostatních žáků

Plavecký výcvik pro děti již od mateřské školy do 4. třídy

Bruslení pro žáky I. stupně

Základy bruslení, kanoistiky pro žáky II. stupně

Lyžařský výcvik pro žáky 7. ? 9. ročníku

Zájmové lyžování pro žáky II. stupně

Nabídka odpoledních aktivit (zájmových kroužků):

kopaná, volejbal, florbal, country, hasičský kroužek, počítačovýv spolupráce se ZUŠ ve Zruči n. Sáz., aprobovaní učitelé dojíždí vyučovat do ZŠ Kácov tyto obory:

hudební, literárně-dramatický
výtvarný
sólový zpěvv tradiční školní akce: školní akademie, volba MISS školy, běh Terryho Foxe, sportovní dny, Den Země, Den otevřených dveří, vítání prvňáčků a rozloučení s absolventy ZŠ, besedy k volbě povoláníBližší informace: 327 324 229 Mgr. Ondřej Kolařík, ředitel školy

Mgr. Soňa Křenová, zástupkyně ředitele

zs.kacov@worldonline.cz

Vloženo: 31.08.2007 | Zobrazeno: 2483x | Autor: Zedníčková

 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π