ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY

Oznámení rodičům:

Z Á P I S

dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Kácov
(dle školského zákona č.561/2004 Sb.)


Místo: budova 1. st. základní školy, Kácov 83

Dne: úterý 15.ledna 2008 od 13 do 16 hodin

Potřebné doklady:


1. platný občanský průkaz rodiče
2. vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku ( obdrží v MŠ)
3. rodný list dítěte


Zapsány budou děti, které k datu 31. srpna 2008 dosáhnou věku šesti let. Děti , které dosáhnou šestého roku věku v době od počátku šk. roku do konce roku kalendářního, mohou být přijaty k plnění šk. docházky již v tomto šk. roce, jsou-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci.


O možnosti odložení začátku povinné školní docházky škola informuje zástupce žáka při zápisu.

Poznámka: Rodiče budoucích prvňáčků budou mít možnost seznámit se s nabídkou ZUŠ Zruč
nad Sázavou ( výuka zpěvu a hry na hudební nástroje, která probíhá v naší škole).V Kácově 7.ledna 2008
Vloženo: 08.01.2008 | Zobrazeno: 1772x | Autor: Blanka Zedníčková

 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π