ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY - 15. 1. 2009

Oznámení rodičům:


Z Á P I S


dětí do 1. třídy ZŠ a MŠ Kácov
(dle školského zákona č.561/2004 Sb.)


Místo: budova 1. st. základní školy, Kácov 83

Dne: čtvrtek 15. ledna 2009 od 13.00 do 16 hodin

Potřebné doklady:


1. platný občanský průkaz rodiče
2. vyplněný dotazník pro rodiče žáků 1. ročníku ( obdrží v MŠ)
3. rodný list dítěte


Zapsány budou děti, které k datu 31. srpna 2009 dosáhnou věku šesti let. Děti , které dosáhnou šestého roku věku v době od počátku šk. roku 2009/2010 do konce kalendářního roku 2009, mohou být přijaty k plnění šk. docházky ve šk. roce 2009/2010, jsou-li tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a požádají-li o to jejich zákonní zástupci.


O možnosti odložení začátku povinné školní docházky škola informuje zástupce žáka při zápisu.


Poznámka: Rodiče budoucích prvňáčků budou mít možnost seznámit se s nabídkou ZUŠ Zruč
nad Sázavou ( výuka zpěvu a hry na hudební nástroje, která probíhá v naší škole).

V Kácově 7.1.2009 ??????????????.
Mgr. Ondřej Kolařík
ředitel školy

Vloženo: 07.01.2009 | Zobrazeno: 1697x | Autor: Blanka Zedníčková

 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2023
Webdesign & Development: FUTURE   
π