Předpis Školní jídelny / Více informací (PDF ~ 422,98 kiB)

Důležité informace

Odhlašování stravného, vratka, úhrada:

Stravenku mohou rodiče odhlásit nebo přihlásit telefonicky (paní Kadeřábková - tel. číslo: 327 324 673, email: sj@zskacov.cz) téhož dne od 6:00 do 7:15 hodin nebo den předem. V první den nemoci žáka si mohou jeho rodiče oběd vyzvednout ve školní jídelně do vlastních nádob do 11:15 hodin. Pokrm se musí zkonzumovat nejdéle do 4 hodin po výdeji. Na případné problémy způsobené přepravou a špatným skladováním odesených jídel nenese ŠJ odpovědnost. NEODHLÁŠENÝ A NEODEBRANÝ OBĚD JE STRÁVNÍKOVI ÚČTOVÁN!

Vratka stravného se proplácí vždy po skončení školního roku (tedy v měsících červenec - září). Na všechny prázdniny a ředitelská volna je oběd automaticky odhlášen.O částku platby za odhlášené obědy se snižuje záloha na další stravování. Kontrolu docházky si mohou zákonní zástupci ověřit ve školní jídelně vždy do konce měsíce srpna. Zjištěné přeplatky 30.6. se odečtou ze zálohy na září následujícího školního roku. Odcházejícím žákům se přeplatky vracejí na účty strávníků nebo v hotovosti v předem určených dnech.

Neplatiči stravného

Stravné žáků a zaměstnanců školy se platí dopředu, např.: platba na leden bude zaplacena již koncem prosince, nejpozději do 15. dne daného měsíce.
Stravné cizích strávníků se vždy platí koncem měsíce.

Doba výdeje obědů - stravování v ŠJ (žáci a zaměstnanci):

od 11:25 hodin - do 13:15 hodin

Výdej obědů do vlastních nádob, cizí strávníci:

od 10:55 hodin - do 11:15 hodin

Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z prohlížečů PDF souborů (Adobe Reader, Foxit Reader)
 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π