Předpis Školní jídelny / Více informací (PDF ~ 422,98 kiB)

Vnitřní řád školní jídelny

Školní stravování je poskytováno žákům dle§ 119 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů se řídí vyhláškou MŠMT vyhlášky č. 107/2005 Sb., o školním stravování, včetně následných změn a doplňků a vyhláškou MF č. 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování ve znění pozdějších předpisů.

Na základě těchto přepisů zajišťuje školní jídelna stravování žáků vdobě jejich pobytu ve škole, nikoli však je-li žák přítomen vdobě prázdnin, nebo ředitelského volna ve školském zařízení pro zájmové vzdělávání (školní družina). Školní jídelna zabezpečuje rovněž stravování zaměstnancům školy a cizích strávníkům, a to za úplatu. Stravování zaměstnanců se řídí vyhl. MF č 84/2005 Sb. o nákladech na závodní stravování. Pokud pracovník čerpá dovolenou, OČR nebo je nemocen,nemá nárok na stravování za sníženou úhradu. Zaměstnanci jsou ve výše uvedených případech povinni se ze stravování odhlásit, vpřípadě plánované nepřítomnosti nejpozději jeden pracovní den předem, a to do 14 hodin. Vpřípadě neplánované nepřítomnosti lze oběd odhlásit ten den do 8 hodin ráno.

Školní stravováníse řídí výživovými normami stanovenými vpříloze č. 2 kvyhl. MŠMT č 107/2005 SB. o školním stravování ve znění pozdějších předpisů. Jídelní lístek je sestavován na období jednoho týdne. Strávníci a rodiče žáků jsou seznámeni sjídelním lístkem prostřednictvím nástěnek ve školní jídelně, vmateřské škole u vchodů a na webových stránkách školy www.zskacov.cz

Vsouladu s výše uvedenými předpisy je ve školní jídelně připravováno 1 teplé jídlo denně –oběd a ranní a odpolední svačina pro mateřskou školu Kácov.

 

Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z prohlížečů PDF souborů (Adobe Reader, Foxit Reader)
 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π