Školní vzdělávací program pro ZŠ Kácov

Strana Název Soubor
1-25 Úvod ŠVP školy PDF ~ 490,8 KiB
1. stupeň
26-41 Český Jazyk PDF ~ 845,6 KiB
42-54 Anglický Jazyk PDF ~ 255,8 KiB
55-67 Matematika PDF ~ 225,9 KiB
68-71 Informační a komunikační technologie PDF ~ 168,5 KiB
72-86 Prvouka PDF ~ 213,0 KiB
87-97 Přírodověda a Vlastivěda PDF ~ 207,8 KiB
98-108 Hudební výchova PDF ~ 223,6 KiB
109-121 Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti PDF ~ 212,9 KiB
2. stupeň
122-137 Český jazyk a literatura PDF ~ 255,5 KiB
138-147 Anglický jazyk PDF ~ 250,9 KiB
148-153 Německý jazyk PDF ~ 255,2 KiB
154-169 Matematika PDF ~ 202,6 KiB
170-175 Informační a komunikační technologie PDF ~ 167,7 KiB
176-189 Dějepis PDF ~ 222,3 KiB
190-197 Výchova k občanství PDF ~ 175,0 KiB
198-207 Fyzika PDF ~ 193,5 KiB
208-215 Chemie PDF ~ 206,0 KiB
216-228 Přírodopis PDF ~ 205,6 KiB
229-236 Zeměpis PDF ~ 242,8 KiB
237-244 Hudební výchova PDF ~ 175,2 KiB
245-250 Výtvarná výchova PDF ~ 208,6 KiB
251-259 Výchova ke zdraví PDF ~ 200,3 KiB
260-265 Tělesná výchova PDF ~ 166,1 KiB
266-269 Pracovní činnosti PDF ~ 213,6 KiB
Volitelné předměty
270-271 Technika administrativy PDF ~ 139,3 KiB
272-275 Environmentální výchova PDF ~ 150,8 KiB
276-277 Technické kreslení PDF ~ 182,7 KiB
278-279 My a EU PDF ~ 139,4 KiB
280-283 Konverzace v AJ PDF ~ 164,6 KiB
284-287 Design a konstruování PDF ~ 162,3 KiB
288-291 Finanční gramotnost PDF ~ 144,8 KiB
292-296 Čtenářská gramotnost PDF ~ 172,9 KiB
Dodatek
297-310 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků PDF ~ 419,2 KiB
Kompletní ŠVP
1-310 Kompletní ŠVP ZIP ~ 7,2 MiB
 
Poslední aktualizace: 09.11.2016


Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z archivačních programů (WinZip, WinRAR, 7Zip)
Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z prohlížečů PDF souborů (Adobe Reader, Foxit Reader)
 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2023
Webdesign & Development: FUTURE   
π