Školní vzdělávací program pro ZŠ Kácov

Strana Název Soubor
1-25 Úvod ŠVP školy PDF ~ 490,8 KiB
1. stupeň
26-41 Český Jazyk PDF ~ 845,6 KiB
42-54 Anglický Jazyk PDF ~ 255,8 KiB
55-67 Matematika PDF ~ 225,9 KiB
68-71 Informační a komunikační technologie PDF ~ 168,5 KiB
72-86 Prvouka PDF ~ 213,0 KiB
87-97 Přírodověda a Vlastivěda PDF ~ 207,8 KiB
98-108 Hudební výchova PDF ~ 223,6 KiB
109-121 Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti PDF ~ 212,9 KiB
2. stupeň
122-137 Český jazyk a literatura PDF ~ 255,5 KiB
138-147 Anglický jazyk PDF ~ 250,9 KiB
148-153 Německý jazyk PDF ~ 255,2 KiB
154-169 Matematika PDF ~ 202,6 KiB
170-175 Informační a komunikační technologie PDF ~ 167,7 KiB
176-189 Dějepis PDF ~ 222,3 KiB
190-197 Výchova k občanství PDF ~ 175,0 KiB
198-207 Fyzika PDF ~ 193,5 KiB
208-215 Chemie PDF ~ 206,0 KiB
216-228 Přírodopis PDF ~ 205,6 KiB
229-236 Zeměpis PDF ~ 242,8 KiB
237-244 Hudební výchova PDF ~ 175,2 KiB
245-250 Výtvarná výchova PDF ~ 208,6 KiB
251-259 Výchova ke zdraví PDF ~ 200,3 KiB
260-265 Tělesná výchova PDF ~ 166,1 KiB
266-269 Pracovní činnosti PDF ~ 213,6 KiB
Volitelné předměty
270-271 Technika administrativy PDF ~ 139,3 KiB
272-275 Environmentální výchova PDF ~ 150,8 KiB
276-277 Technické kreslení PDF ~ 182,7 KiB
278-279 My a EU PDF ~ 139,4 KiB
280-283 Konverzace v AJ PDF ~ 164,6 KiB
284-287 Design a konstruování PDF ~ 162,3 KiB
288-291 Finanční gramotnost PDF ~ 144,8 KiB
292-296 Čtenářská gramotnost PDF ~ 172,9 KiB
Dodatek
297-310 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků PDF ~ 419,2 KiB
Kompletní ŠVP
1-310 Kompletní ŠVP ZIP ~ 7,2 MiB
 
Poslední aktualizace: 09.11.2016


Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z archivačních programů (WinZip, WinRAR, 7Zip)
Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z prohlížečů PDF souborů (Adobe Reader, Foxit Reader)
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2023
Webdesign & Development: FUTURE   
π