Školní vzdělávací program pro ZŠ Kácov

Strana Název Soubor
1-25 Úvod ŠVP školy PDF ~ 700,3 KiB
1. stupeň
26-41 Český Jazyk PDF ~ 1,0 MiB
42-53 Anglický Jazyk PDF ~ 398,6 KiB
54-66 Matematika PDF ~ 375,2 KiB
67-80 Informatika PDF ~ 510,8 KiB
81-95 Prvouka PDF ~ 345,4 KiB
96-106 Přírodověda a Vlastivěda PDF ~ 350,1 KiB
107-117 Hudební výchova PDF ~ 363,0 KiB
118-130 Výtvarná výchova, Tělesná výchova, Pracovní činnosti PDF ~ 350,8 KiB
2. stupeň
131-146 Český jazyk a literatura PDF ~ 432,8 KiB
147-158 Anglický jazyk PDF ~ 401,8 KiB
159-164 Německý jazyk PDF ~ 401,0 KiB
165-180 Matematika PDF ~ 314,0 KiB
181-198 Informatika PDF ~ 580,9 KiB
199-212 Dějepis PDF ~ 393,9 KiB
213-220 Výchova k občanství PDF ~ 268,4 KiB
221-229 Fyzika PDF ~ 290,3 KiB
230-237 Chemie PDF ~ 269,9 KiB
238-248 Přírodopis PDF ~ 349,9 KiB
249-257 Zeměpis PDF ~ 378,1 KiB
258-265 Hudební výchova PDF ~ 275,5 KiB
266-270 Výtvarná výchova PDF ~ 331,5 KiB
271-279 Výchova ke zdraví PDF ~ 311,6 KiB
280-285 Tělesná výchova PDF ~ 277,3 KiB
286-289 Pracovní činnosti PDF ~ 317,6 KiB
Volitelné předměty
290-294 Konverzace v AJ PDF ~ 275,1 KiB
295-298 Finanční gramotnost PDF ~ 216,9 KiB
299-303 Čtenářská gramotnost PDF ~ 248,6 KiB
Dodatek
304-317 Hodnocení výsledků vzdělávání žáků PDF ~ 307,7 KiB
Kompletní ŠVP
1-317 Kompletní ŠVP ZIP ~ 9,8 MiB
 
Poslední aktualizace: 30.08.2023


Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z archivačních programů (WinZip, WinRAR, 7Zip)
Pro otevření souboru označeného touto ikonou může být vyžadován některý z prohlížečů PDF souborů (Adobe Reader, Foxit Reader)
 
Oficiální stránky Knihovny Městysu Kácov
Centrum pro demokratické učení
Metodický portál RVP
Česká školní inspekce
Informatické myšlení
Rodiče vítáni
Celé Česko čte dětem
EDU změna - nadační fond
Národní plán obnovy - financováno EU
Kyberšikana.eu
Lesy ČR
Region Posázaví
Portál Farmáře
 
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek
All rights reserved
©ZŠ a MŠ Kácov, okres Kutná Hora 2002 - 2024
Webdesign & Development: FUTURE   
π